Polityka Prywatności

Wstęp
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy www.playalbums.pl

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:

Magda Bułkowska Play Albums
NIP
9662174092
REGON
524533239

Cele przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień, obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, w szczególności do przesyłania newsletterów.

Rodzaje danych
Sklep internetowy PlayAlbums przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące zamówień (np. nazwa produktu, ilość, cena).

Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych.

Ochrona danych
Sklep internetowy www.playalbums.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Prawa Klientów
Klienci sklepu internetowego mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy, prosimy o kontakt z nami drogą elektroniczną pod adresem kontakt@playalbums.pl

Zmiany w polityce prywatności
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej sklepu.

Shopping Cart
Scroll to Top